Personaalne lähenemine

Mitmekesisus ja võrdne kohtlemine

30.10.2013. a allkirjastas Advokaadibüroo LMP koos 13 teise Eesti ettevõttega Mitmekesisuse kokkuleppe, millega leppisid kokku edendada oma ettevõttes mitmekesisust ja võrdset kohtlemist.

Mitmekesisuse kokkuleppe kohaselt edendavad ettevõtted personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, kaitsevad oma töötajaid diskrimineerimise eest ning pööravad ettevõttes tähelepanu mitmekesisuse juhtimisele.

 

Mitmekesisuse kokkulepe algatati 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut.

Lisainfo: www.erinevusrikastab.ee


 

Mitmekesisuse päev 2016

Advokaadibüroo LMP pakub mitmekesisuse päeval ehk 13. aprillil 2016. a tasuta õigusabi töötajatele, kes leiavad, et tööandja on neid diskrimineerinud.  

Lisainfo

 

 

 
 
 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+