Personaalne lähenemine

Äriõigus

Esindame ja nõustame kliente äriõigusega seotud küsimustes. Näiteks:
- äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine;
- äriühingute võõrandamine ja omandamine (sh due diligence);
- juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimused;
- üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
- aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused;
- juhtkonnaga lepingute sõlmimine;
- juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine;
- aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine.

Seotud teenus:
Kliendi huvides äriühingu osaluse hoidmine

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+