Personaalne lähenemine

Asjaõigus

 Pakume õigusabi kõigis asjaõigustega seotud valdkondades. Näiteks:
- kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
- kaasomandi lõpetamine;
- kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmine;
- korteriomanike vahelised küsimused;
- hüpoteekide ja pantidega seotud küsimused
- servituutide ja reaalkoormatistega seotud küsimused;
- hoonestusõiguse seadmine;
- ostueesõigus;
- asjaõiguslike vaidluste lahendamine.

Pakume oma klientidele täisteenust ehk abistame kõikides tehingu etappides – analüüsime ostetavat kinnisvara ja sellega kaasneda võivaid probleeme (juriidiline audit), peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms. 

 


 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+