Personaalne lähenemine

Juhtorgani liikmete vastutus

Nõustame äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusega seotud küsimustes. Näiteks:
- koostame juhatuse ning nõukogu liikme lepingud;
- juhendame juhtorgani liikmeid äriühingu igapäevaste tehingute ja ka igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemisel;
- nõustame juhtorgani liikmetega seotud vaidluste lahendamisel;
- esindame juhtorgani liikme tsiviilõigusliku vastutusega seotud tsiviilasjades (juhtorgani liikmete vastu nõuete esitamine);
- kaitseme juhtorgani liikme karistusõigusliku vastutusega seotud kriminaalasjades.

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+