Vajadustest lähtuv

Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus. Näiteks:
- abieluvaralepingute sõlmimisel;
- abielu ja kooselu lõpetamisel ning ühisvara jagamisel (sh piiriülestes abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);
- laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;
- elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurenamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);
- elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel.
 

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LMP advokaadid omavad suurt kogemist klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasadest on Eesti kodanik ja teine abikaasa on välisriigi (näiteks Iirimaa) resident. 
 

Rahvusvaheline lapserööv

Omame rohkelt kogemusi olukordades, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).
 

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

Aitame esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.
 

Meie eksperdidGrete Kirsimaa (Lüüs
)
advokaat
grete.kirsimaa@lmp.ee

 

Grete on spetsialiseerunud klientide esindamisele kõigis perekonnaõiguslikes vaidlustes ning on lahendanud perekonnaõiguslikke vaidlusi nii kohtus kui ka kohtuväliselt. Sh on Grete esindanud kliente rahvusvahelistes lahutustes. 

Lisaks klientide esindamisele on Grete:
- kirjutanud perekonnaõiguse teemadel mitmeid artikleid;
- annab perekonnaõiguse koolitusi; 
- vastab vastused.ee portaalis lugejate perekonnaõigusega seotud küsimustele. 

Igapäevaselt töötab Grete Advokaadibüroo LMP Tartu kontoris. 
 

 
 Piret Pallo

vandeadvokaat
piret.pallo@lmp.ee

 

Piret esindab kliente kõigis perekonnaõiguslikes vaidlustes nii kohtus kui ka kohtuväliselt. 

Igapäevaselt töötab Piret Advokaadibüroo LMP Tartu kontoris. 

 Anu Vilto

vandeadvokaat
anu.vilt@lmp.ee

 

Anu esindab perekonnaõigusega seotud küsimutes kliente Advokaadibüroo LMP Valga kontoris. 

 

 

   
 
 
 
 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+