Vajadustest lähtuv

Meditsiiniõigus ja ravimid

Abistame kliente kõigis meditsiiniteenuste ja ravimitega seotud küsimustes.

Ravivead

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt ebakvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisega seotud kahjunõuete esitamisel ning lahendamisel.
 

Esteetilis-plastilise kirurgiaga seotud vaidlused

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt vaidlustes, kus patsient pole rahul esteetilis-plastilise kirurgia operatsiooniga saavutatud esteetiline tulemusega.
 

Ravi rahastamise lepingud

Esindame raviteenuse osutajaid ravi rahastamise lepingute sõlmimisel ja täitmisel Haigekassaga tekkinud vaidlustes. 
 

Ravimiõigus

Nõustame kliente müügilubade, ravimiuuringute, intellektuaalse omandi ja ravimite ostmisega seotud küsimustes.
 

Meditsiiniõigus ja arstiteaduse üliõpilased

Koostöös Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga  korraldab Advokaadibüroo LMP alates 2014. a Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele tasuta loenguid ja aruteluõhtuid meditsiiniõiguse teemal. Lisainfo
 

Meie eksperdid

 

   
 Gerda-Johanna Pello

advokaat
gerda-johanna.pello@lmp.ee

 

Meditsiini- ja karistusõiguse eksperdina esindab ja kaitseb Gerda-Johanna klientide meditsiini valdkonnaga seotud kriminaalasjades. 

 Grete Kirsimaa (Lüüs)
advokaat
grete.kirsimaa@lmp.ee

 

Grete nõustab ja esindab kliente meditsiiniõigusega seotud vaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus. 

 

 

 
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+