Kvaliteetne õigusabi

Õigusnõustajad ja makseraskustes ettevõtted

07.01.2013

Viimasel ajal on Keit Pentus-Rosimannuse ja Autorolloga seoses kõlanud meedias mitmel korral väited, et raskustesse sattunud ettevõtte puhul tähendab advokaadi palkamine üheselt mõistetavalt soovi äriühing varadest tühjaks teha ning võlausaldajad ilma rahata jätta.

Selle väite juures jääb esmalt arusaamatuks see, kuidas näitab õigusnõustaja palkamine soovi pankrotikuritegu toime panna. Nii maksejõuetuse tahtliku põhjustamise kui ka vara varjamise puhul on tegemist kuritegudega, mille eest võib karistuseks olla vangla. Seetõttu võib eeldada, et äriühingu juhtkonna poolt õigusabi kasutamine aitab kaitsta ka võlausaldajate huve. Näiteks olukorras, kus juht kaalub ettevõtte vara varjamist, soovitab iga arukas jurist oma kliendil ümber mõelda, lähtudes muu hulgas võimalikust karistusõiguslikust vastutusest.

Selliste väidete rõhutamine ajakirjanduses toob pigem kaasa raskustesse sattunud äriühingute võlausaldajate kahjustamise. Probleemide ilmnemisel on kvaliteetse abi kasutamine kindlasti väga vajalik. Makseraskuste puhul tuleks võimaluse korral paluda abi nii finants- kui ka õigusnõustajatelt. Esiteks on paljudel juhtudel võimalik õigete nõuannete abil äriühing pankrotist päästa. Kui see osutub ka võimatuks, siis tuleb esimesel võimalusel esitada pankrotiavaldus, et vältida võlgade edasist suurenemist. Pankrotiavalduse õigeaegse esitamise kohustuse täitmata jätmine on samuti vanglakaristusega lõppeda võiv kuritegu.

Kokkuvõttes tuleb raskuste ilmnemisel abi küsimist alati soodustada ja selle eest tunnustada. Ei tohiks eeldada, et juristilt küsivad nõu ainult inimesed, kes soovivad erinevaid pahatahtlikke skeeme välja mõelda ning nendega teisi inimesi ja ettevõtteid kahjustada.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP, partner

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+