Alati olemas

Korteriühistu ja võlglased

02.07.2011

Iga korteriühistu üheks suurimaks probleemiks on korteriomanikud, kes ei tasu arveid õigeaegselt. Sellised inimesed on sageli kroonilised võlglased, kellega on keeruline ja emotsionaalselt ebameeldiv tegeleda. Samas koormavad kroonilised võlglased kõiki ühistu liikmeid, kuna enamasti on teenusepakkujate kliendiks korteriühistu (mittetulundusühinguna). Sellest tulenevalt peab korteriühistu tagama kõikide arvete tähtaegse tasumise ning kui mõni ühistu liige enda kohustusi ei täida, peavad teised korteriomanikud selle võrra rohkem arveid tasuma. Samuti tuleb arvestada sellega, et korteriühistu võlglaste arvu ja võlgade suurust jälgib ka pank korteriühistule laenu andmisele, mistõttu ei tohi võlglaste arv kasvada liiga suureks.

Kogemustega juristi jaoks on aga võlglastega tegelemine lihtne ning rutiinne ülesanne, mistõttu on korteriühistu jaoks alati kasulik anda võlgade sissenõudmine ülesandeks õigusabifirmale. Enamasti piirdub võla sissenõudmine juristi ja võlgniku vahelise vestlusega või ka kohtusse maksekäsukiirmenetluse avalduse esitamisega. Mõlemal juhul on aga tegemist soodsa toiminguga, mille kulud on võimalik ka võlgnikult sisse nõuda.

Seetõttu soovitame korteriühistutel pöörduda kõigi võlglastega seotud probleemide korral õigusabifirma poole, et kõik võlglastega seotud probleemid kiiresti lahendada.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP, partner


 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+