Äriõigus

Esindame ja nõustame kliente äriõigusega seotud küsimustes. Näiteks:

  • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine;
  • äriühingute võõrandamine ja omandamine (sh due diligence);
  • juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimused;
  • üldkoosolekute ettevalmistamine ja läbiviimine;
  • aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused;
  • juhtkonnaga lepingute sõlmimine;
  • juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine;
  • aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine.

Seotud teenus: