Väärteomenetlus

Kaitseme kliente kõikides väärteoasjades, näiteks

  1. liiklusväärteod;
  2. maksuväärteod;
  3. konkurentsialased väärteod;
  4. keskkonnaga seotud väärteod;
  5. andmekaitsega seotud väärteod;
  6. narkootiliste ainetega seotud väärteod;
  7. heakorraga seotud väärteod.

Meie eksperdid

Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Tema tööd advokaadina lihtsustavad kogemused ja teadmised kriminaalasjade kohtueelsest menetlemisest politseis ja prokuratuuris.

Anu on nii prokurörina kui ka vandeadvokaadina osalenud edukalt nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus toimuvates menetlustes.

Gerda-Johanna huvitub eelkõige meditsiiniõigusest ja karistusõigusest ning loeb nende kohta ka vabal ajal.

Gerda-Johanna on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis