Ühiskondlik vastutus

Advokaadibüroo LMP on koos Swedbank AS-i, SEB Pank AS-i, Eesti Energia AS-i, Riigi Kinnisvara AS-i ja veel 13 ettevõttega Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi (VEF) asutajaliige.

Vastutustundlik ettevõtlus (Corporate Social Responsibility – CSR) tähendab majandusliku, keskkonna- ja sotsiaalse mõõtme integreerimist ettevõtte juhtimises ja tegevuses, arvestades erinevate huvipooltega ning luues lisaväärtust kõigile asjaosalistele.

VEF eesmärgiks on:

  1. Liikmes-ettevõtete toetamine vastutustundliku ettevõtluse rakendamisel.
  2. Laiema teadlikkuse tõstmine vastutustundlikust ettevõtlusest.

Advokaadibüroo LMP leiab, et vastutustundliku ettevõtluse põhimõtete järgimine ning rakendamine on tulevase edu pant. Samas ei ole vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtluse põhimõtete väljatöötamine pelgalt jõupingutuse lõpp, vaid see motiveerib kogu meeskonda hindama seniste tegevuste tulemusi, seadma uusi eesmärke ning tegema edusamme.

Vastutustundlik ja jätkusuutlik ettevõtlus tähendab Advokaadibüroole LMP alljärgnevat:

  • Pakume klientidele täisteenindust õigusvaldkondades, kus meil on kogemus ja pädevus;
  • Seame esikohale kliendi huvid ning läheneme neile individuaalselt;
  • Klientide nõustamisel peame lisaks parimatele õiguslikele lahendustele silmas ka klientide ettevõtte jätkusuutlikkust, kliendisuhete hoidmist ja edukat turul toimimist;
  • Peame oluliseks õigusabi kiiret kättesaadavust, tegemata seejuures järeleandmisi õigusabi kvaliteedis;
  • Väärtustame oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades;
  • Arvestame igapäevaselt ettevõtte töös mõjudega, mida avaldame nii ühiskonnale kui ka keskkonnale;
  • Kaasame oma töötajaid, kliente ja koostööpartnereid ning arvestame nende huvide ja ootustega.

Uuri lisa: www.csr.ee