Kindlustuslepingud kehtivad ka eriolukorra ajal

Maailmas hetkel toimuv (eriolukorrad ning liikumispiirangud) on ühiskonna jaoks väga uus ning kellelgi pole lõpuni häid vastuseid, kuidas mingit olukorda peab lahendama. Isegi Eesti õiguskantsler on öelnud, et Valitsuse kehtestatud eriolukorrale ning meetmetele saab kõige paremini hinnangu anda hiljem.

Sedavõrd hämmastavam on minuni jõudnud informatsioon nagu mõned (õnneks mitte kõik) kindlustusseltsid annavad oma kindlustatud isikutele telefoni teel eksitavat informatsiooni nagu neil ei ole mõtet reisikindlustuse kahjunõude avaldusi neile üldse saata, kuivõrd WHO juht on nimetanud toimuvat pandeemiaks ning inimesed peaksid mõistma, et neil justkui polekski reisikindlustust. Ka kindlustuste kodulehtedelt võib leida infot nagu kindlustuskaitse on välistatud ka kaudse seose korral koroonaviirusega. Veelgi huvitavamaks teeb sellise tõlgenduse asjaolu, et kui nõustuda kindlustusseltside sellise lähenemisega, siis ei peaks täna nii mõnigi teine kindlustus kehtima, nt kodukindlustus, kasko jne, sest nii mõnelgi kindlustusseltsil on pandeemia välistatud üldtingimustega, mida kohaldatakse kindlustusseltsi kõigile eriliiki kindlustuslepingutele.

Olles tutvunud erinevate kindlustusseltside tingimustega ning teades, et tegemist on eelkõige tüüptingimustega ning et kindlustustingimusi tuleb kohaldada koos asjakohaste kindlustusõiguse põhimõtetega, ei saa kindlasti sellist seisukohta jagada. Kindlustusseltsil on kohustus vaadata kõik juhtumid üksikult üle ning hinnata kindlustusjuhtumile laienevat kaitset iga juhtumi põhjal eraldi. Eriolukord annab riigile erinevaid võimalusi tegeleda hädaolukorra tõrjumisega, kuid ei muuda kehtetuks põhiõigusi, seadusi ning eraõiguslikke lepinguid, mistõttu kindlasti ei saa öelda, et kindlustuslepingud pandeemia ajal ei kehtiks.

Tänases segases olukorras on kõik mõisted vaja ülehinnata ning võimalik, et need mõisted vajavad hindamist just tagantjärele: Mis tähendab pandeemia või epideemia? Kus see täpsemalt eksisteerib? Kas see tegelikult ka eksisteerib või on tegemist vaid pandeemia ja epideemia ohu ning selle tõrjumisega? Kuidas tekkinud olukord muudab kindlustusriske ning kes peaks need riskid enda kanda võtma, kas kindlustusseltsid või tarbijad? Kas tarbijatele info jagamine nagu kahjunõuete esitamine pole vajalik, kuna kindlustuskaitset nagunii pole või kodulehel tarbija eksitamine, et igasugune kaudne seos koroonaviirusega välistab juba kindlustuskaitse on kooskõlas kehtivate seadustega või on tegemist tarbijat eksitava informatsiooniga?

Kui tarbija jätab oma kahjunõude esitamata, kuna kindlustusselts väidab telefoni teel, et tal justkui polekski reisikindlustust, sealjuures ei ole kindlustusselts teinud kindlaks juhtumi asjaolusid ega tegelikku olukorda, võib see viia olukorrani, kus tegelikult kindlustuskaitse alla minev asi jäetakse hüvitamata ning hiljem võib kindlustusselts väita, et nõue on esitatud hilinenult. Minu kindel soovitus on esitada oma kahjunõude avaldused koos dokumentaasete tõenditega tähtaegselt ning oodata ära kindlustusseltsi juhtumist lähtuv hinnang. Kui kindlustusseltsi otsus mitte hüvitada kahjusid ei ole põhjendatud, on võimalik seda vaidlustada tavaliselt ühe aasta jooksul pärast otsuse tegemist.

Artikkel ilmus ka Postimees.ee Tarbija rubriigis.

Juhtivpartner / Vandeadvokaat Robert SprengkJuhtivpartner / Vandeadvokaat

[email protected]

+372 7 300 400

Vaata profiili

Robert tegutseb kriminaal- ja tsiviilõiguse valdkonnas.

Grete tegutseb tsiviilõiguse valdkonnas ja enim pakuvad talle huvi küsimused, mis puudutavad perekonna-, töö-, pärimis- ja lepinguõigust. Tema tugevuseks on vaidluste lahendamine ja soov süveneda kliendi eesmärkidesse ning probleemi olemusse. Empaatilise inimesena meeldib talle koostöös kliendiga leida parim lahendus.

Teadlik soov saada advokaadiks tekkis Gretel ülikooli õpingute ajal. Kõige rohkem paelub teda advokaaditöö juures võimalus uurida sügavaid ja põletavaid probleeme ning lahendada inimeste endi jaoks lahendamatuna tunduvaid konflikte. Tulemustele orienteeritud inimesena saabki Grete motivatsiooni just oma töö tulemuste nägemisest – sellest, kui keegi saab tagasi oma hingerahu või tunnustatud oma õigused.

Birje poole tasub pöörduda eraisikutel ja ettevõtetel, kes vajavad õigusalast abi, olgu selleks tekkinud kohtuväline või kohtuvaidlus, vajadus konsultatsiooni järele, lepingu koostamine või üle vaatamine. Tema tugevuseks on ausus, konkreetsus, sihikindlus ja põhjalikkus, aitamaks kliendil leida parima võimaliku lahenduse.

Abivalmi ja hooliva inimesena paelub teda küsimustele vastuste ning muredele lahenduste leidmine. Advokaadi töö juures naudib ta selle mitmekülgsust – iga juhtum on ainulaadne ja kunagi ei hakka igav. Pidev eneseareng on samuti tagatud! Väljaspool tööd meeldib Birjele reisida ja uusi paiku avastada.

Arvo on lahendustele orienteeritud advokaat, nähes võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Tänu oma pikale kogemustepagasile on ta vilunud just lepinguõiguse küsimustes ning saab motivatsiooni ülesande keerukusest. Ta naudib kohtus käimist ja tänu eluaegsele praktiseerimisele tuleb see tal ka hästi välja.

Iseloomult on Arvo pühendunud ja põhjalik. Talle meeldivad väljakutsed ning kui ülesanne tundub võimatu, siis tahab ta tõestada, et nii see pole. Arvo ei jäta asju saatuse hooleks, vaid eelistab hoida kontrolli ja aktiivselt juhtida olukorda vajaliku lahenduse suunas. Väljaspool tööaega naudib ta lumelaua ja mootorrattaga sõitmist ning seljakotireise.

Jurist Päivi aitab advokaate nende igapäeva töös.

Tanel vastutab selle eest, et LMP advokaadibüroo toimiks sujuvalt ja edukalt. Ta naudib suhtlemist ning tuleb hommikul hea tujuga tööle, sest teab, et saab suhelda inimestega ning neid kuulates ammutada erinevaid ideid. Tanelile meeldib jälgida meeskonna toimimist sümbioosina, mil saab kogu tiimi üle uhkust tunda.

Kolme lapse isana on Tanel ka tööl juht, kes näeb ettevõtet pigem ühtse perena. Ta väärtustab toetavat sisekliimat ja teab, et usaldav, toimiv ja arenev meeskond on tugeva ettevõtte alustala. Mõistliku ja vastutuleliku inimesena pöörab ta tähelepanu rõõmu tundmisele ka kõige lihtsamate asjade üle. Väljaspool tööd naudib Tanel adrenaliini, tema hobide hulka kuuluvad lumelaua ja mootorrattaga sõitmised ning võimalusel benji- ja deltaplaani või langevarjuga kaljult alla hüpped.