Mitmekesisus ja võrdne kohtlemine

30.10.2013. a allkirjastas Advokaadibüroo LMP koos 13 teise Eesti ettevõttega Mitmekesisuse kokkuleppe, millega leppisid kokku edendada oma ettevõttes mitmekesisust ja võrdset kohtlemist. Mitmekesisuse kokkuleppe kohaselt edendavad ettevõtted personalipoliitikat, mis tagab kõikide töötajate potentsiaali kasutamise ja võrdse kohtlemise, kaitsevad oma töötajaid diskrimineerimise eest ning pööravad ettevõttes tähelepanu mitmekesisuse juhtimisele.

Mitmekesisuse kokkulepe algatati 2012. aastal Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi võrdse kohtlemise edendamise projekti “Erinevus rikastab” raames, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon, sotsiaalministeerium ja TTÜ õiguse instituut.

Lisainfo: www.erinevusrikastab.ee

Mitmekesisuse päev 2018

25. aprill 2018. a. toimub järjekordne mitmekesisuse päev. Advokaadibüroo LMP pakub mitmekesisuse päeva nädalal ehk 23.-27. aprillil tasuta õigusabi töötajatele, kes leiavad, et tööandja on neid diskrimineerinud.

Lisainfo

Kvaliteedimärgis “austame erinevusi” 2018

21. märtsil anti esimestele Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele, kelle jaoks on mitmekesisus konkurentsieelis ja oluline väärtus, kvaliteedimärgis „Austame erinevusi“. Märgise saamiseks pidi ettevõte või organisatsioon analüüsima oma tänast olukorda ja koostama 2-aastase mitmekesisuse plaani koos tegevuskavaga.

Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. See saadab väärtuspõhise sõnumi ka klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte hoolib Eestist ja maailmast ning annab oma panuse selle paremaks muutmiseks.

Mitmekesisuse märgise „Austame erinevusi“ said 2018.aastal Swedbank, My City Hotel, Kaubamaja, SEB Pank, Estanc, Manpower, Koduekstra, HAVI Logistics, Tieto Eesti, ISS Eesti, Advokaadibüroo LMP, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Helpific, Sotsiaalministeerium, Häirekeskus ja Tööinspektsioon.