Tasuta õigusabi

Erandjuhtudel esindame kliente tsiviilasjades tulemustasu eest.

See tähendab, et klient ei pea tasuma meile tehtud töö eest tunnitasu alusel. Kui kohtuvaidlus on edukas ja kliendi kasuks mõistetakse vastaspoolelt välja raha, siis toimub õigusabi eest tasumine selliselt, et osa (kokkulepitud protsent) kliendi kasuks väljamõistetud rahast tuleb tasuda meile. Kui aga kohtuvaidlus on ebaedukas, siis klient meile midagi tasuma ei pea ehk esindasime klienti tasuta.

Seega tulemustasu alusel esindamine tähendab seda, et tasu saamise risk on meie kanda ning klient enda rahast meile tasuma ei pea. Kui tulemust pole, siis meile midagi maksma ka ei pea.

NB! Ka tulemustasu on esindaja tasu, mis mõistetakse eduka kohtuvaidluse korral üldjuhul osaliselt või täielikult vastaspoolelt kliendi kasuks välja.

Tulemustasu eest esindame vaid erandjuhtudel ning üldjuhul eeldab see vähemalt 20 000 euro suurust nõuet vastaspoole vastu.

Küsi lisainfot: info@lmp.ee