Jaanika Reilik-Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff

Tartu/Tallinn

[email protected]

Tel: +372 7 300 400

Peamised tegevusvaldkonnad

Lepinguõigus
Kindlustusõigus
Asjaõigus
Tööõigus
Perekonnaõigus
Pärimisõigus
Lepinguvälised võlasuhted

Keeled

eesti, inglise, vene

Haridus

Tartu Ülikool, õigusteaduskond (MA)

Karjäär

D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS, jurist-kahjukäsitleja

Turu Õigusbüroo OÜ, praktikant

Publikatsioonid

Teeomaniku vastutus ja sagedasemad vastuväited

Praktilisi näpunäiteid, mida töölepingu lõpetamisel silmas pidada

Arvamus lennureisijate õiguste kohta

Arvamus: „Isikut ei vabasta vastutusest ehitusalase erihariduse puudumine”

Lisainfo

Jaanika abistab advokaate õiguslike probleemide lahendamisel mitmes valdkonnas, eelkõige lepinguõiguse, kindlustusõiguse, asjaõiguse, tööõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja lepinguväliste võlasuhete valdkondades.

Varasemalt töötas Jaanika Eesti ainukeses õigusabikulude kindlustuse ettevõttes, töötades igapäevaselt kindlustustingimustega- neid analüüsides ning ka ise luues. Jaanika esindas õigusabikulude kindlustuse kliente nii kohtuväliselt kui kohtuvaidlustes erinevates lepinguõiguse, kindlustusõiguse, liiklusvaidluste, tööõiguse, lepinguväliste suhete ning karistusõiguse valdkonnas nii Eesti kui ka vahendades õigusabi Euroopas. Samuti tegeles Jaanika igapäevaselt nõustamisega perekonna- ja pärimisõiguses.

Vabal ajal meeldib Jaanikale matkata ja reisimas käia.

Jaanika ei osuta õigusteenust, vaid abistab advokaate