Haldusõigus ja haldusmenetlus

Haldusõigus reguleerib ametivõimude tegevust, nende moodustamise korda, volitusi, suhteid kodanikega, vastutust haldusõiguse rikkumise eest jms.

Haldusasjad kuuluvad lahendamisele halduskorras ning halduskohtus. Nõustame oma kliente haldusmenetluses ja haldusõigusega seotud küsimustes. Samuti aitame ettevõtteid suhetes kohalike omavalitsustega ja riigiasutustega.

Anname nõu järgmistes haldusmenetluse ja haldusõigusega seotud küsimustes.

●     Haldusaktide vaidlustamine haldusmenetluses;
●     Ettevõtete ja eraisikute esindamine halduskohtus;
●     Halduslepingutega seotud läbirääkimiste nõustamine;
●     Halduslepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine.