Intellektuaalomandiõigus

Nõustame kliente kõigis intellektuaalse omandiga seotud küsimustes. Tänapäeval on oluline reguleerida intellektuaalomandiga seotud õigusi ja kohustusi enamikes lepingutes, näiteks töölepingutes ja  käsunduslepingutes, ettevõtete vahelistes koostöölepingutes, mis on seotud kaubamärkide kasutamisega jms.

Pakume õigusabi mitmes intellektuaalomandit puudutavas valdkonnas. Näiteks:

  • analüüsime ettevõtte olemasolevaid lepinguid eesmärgiga leida üles puudused intellektuaalse omandiga seotud küsimustes;
  • aitame intellektuaalset omandit registreerida ja kaitsta;
  • koostame lepinguid intellektuaalse omandi loomiseks, omandamiseks,
  • võõrandamiseks, litsentsimiseks;
  • koostame intellektuaalomandit käsitlevad sätted töö- ja käsunduslepingutesse.