Kohtumenetlus

Esindame oma kliente kohtumenetlustes. Näiteks:

  • aitame sõlmida kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse kokkuleppeid;
  • peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks;
  • esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades ning kaitseme väärteo- ja kriminaalasjades;
  • esindame kliente vahekohtutes ning töövaidlus-, üüri- ja riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Nõuanded kohtumenetluses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded kohtumenetluses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.