Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus. Tegeleme järgmiste perekonnaõigusega seotud teemadega.

  • abieluvaralepingute sõlmimisel;
  • abielu ja kooselu lõpetamisel ning ühisvara jagamisel (sh piiriülestes abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);
  • laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;
  • elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurenamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);
  • elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel.

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LMP advokaadid omavad suurt kogemist klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasadest on Eesti kodanik ja teine abikaasa on välisriigi (näiteks Iirimaa) resident.

Rahvusvaheline lapserööv

Meie perekonnaõiguse advokaadid omavad rohkelt kogemusi olukordades, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

LMP advokaadid aitavad esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.

Abieluvaralepingute sõlmimine

Abieluvaraleping on abikaasadevaheline kokkulepe, milles mõlemad võivad: valitud varasuhte asendada teise seaduses sätestatud varasuhtega, valitud varasuhte lõpetada, anda ühisvara valitsemise õigus ühele abikaasale, tunnistada ühisvaraks või lahusvaraks üksikuid esemeid või teatavasse liiki kuuluvaid esemeid. LMP advokaadid omavad suurt kogemust abieluvaralepingute sõlmimisel. Loe lähemalt abieluvaralepingu sõlmimise vajalikkuse kohta!

Perekonnaõigus

Perekonnaõigus on üks isiklikumaid õiguse valdkondi. Seetõttu on oluline, et perekonnaõiguslikud vaidlused ja küsimused laheneksid võimalikult kiirelt ja delikaatselt. Meie perekonnaõiguse advokaatide missiooniks on pakkuda klientidele parimat õigusabi, mida iseloomustab eelkõige kliendikeskne teenindamine.

Nõuanded perekonnaõiguses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded perekonnaõiguses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.

Meie perekonnaõiguse advokaadid

LMP perekonnaõiguse advokaadid pakuvad parimat perekonnaõiguslikku abi nii kohtuväliselt kui kohtus. Advokaadibüroo LMP advokaat Grete Kirsimaa ning vandeadvokaadid Piret Pallo ja Anu Vilt omavad pikaajalisi kogemusi perekonnaõiguses.

Birje poole tasub pöörduda eraisikutel ja ettevõtetel, kes vajavad õigusalast abi, olgu selleks tekkinud kohtuväline või kohtuvaidlus, vajadus konsultatsiooni järele, lepingu koostamine või üle vaatamine. Tema tugevuseks on ausus, konkreetsus, sihikindlus ja põhjalikkus, aitamaks kliendil leida parima võimaliku lahenduse.

Abivalmi ja hooliva inimesena paelub teda küsimustele vastuste ning muredele lahenduste leidmine. Advokaadi töö juures naudib ta selle mitmekülgsust – iga juhtum on ainulaadne ja kunagi ei hakka igav. Pidev eneseareng on samuti tagatud! Väljaspool tööd meeldib Birjele reisida ja uusi paiku avastada.

Grete tegutseb tsiviilõiguse valdkonnas ja enim pakuvad talle huvi küsimused, mis puudutavad perekonna-, töö-, pärimis- ja lepinguõigust. Tema tugevuseks on vaidluste lahendamine ja soov süveneda kliendi eesmärkidesse ning probleemi olemusse. Empaatilise inimesena meeldib talle koostöös kliendiga leida parim lahendus.

Teadlik soov saada advokaadiks tekkis Gretel ülikooli õpingute ajal. Kõige rohkem paelub teda advokaaditöö juures võimalus uurida sügavaid ja põletavaid probleeme ning lahendada inimeste endi jaoks lahendamatuna tunduvaid konflikte. Tulemustele orienteeritud inimesena saabki Grete motivatsiooni just oma töö tulemuste nägemisest – sellest, kui keegi saab tagasi oma hingerahu või tunnustatud oma õigused.