Rahvusvaheline kaubandus, transpordi- ja mereõigus

Nõustame ja esindame kliente transpordi- ja mereõiguse ning rahvusvahelise kaubandusega seotud küsimustes. Tegeleme järgmiste rahvusvahelise kaubanduse ja kaubandusõigusega seotud teemadega:

  • merinõuete ja merivõlgadega seotud vaidlustes;
  • laevade arestimisel;
  • vedaja vastuste küsimustes;
  • rahvusvaheliste kaupade autoveolepingute (CMR-lepingute) sõlmimisel ja täitmisel;
  • kindlustusega seotud küsimustes;
  • vaidluste lahendamisel kohtuväliselt, kohtus ja vahekohtus.