Võlaõigus ja lepinguõigus

Nõustame kliente lepinguõiguse ja võlaõiguse valdkonnas. Nõustame järgmistes võlaõiguse ja lepinguõigusega seotud küsimustes:

  • lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel;
  • abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes;
  • esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

Lepingu- ja võlaõigus

Lepinguõigus reguleerib õigussuhteid, mis põhinevad poolte õiguslikult siduval kokkuleppel ehk lepingul. Lepinguõigus jaguneb kaheks: üldosaks ja eriosaks. Lepinguõiguse üldosas reguleeritakse lepingu sõlmimise ja täitmise üldpõhimõtted. Lepinguõiguse eriosas on sätestatud erinevad lepingute liigid ja lepinguvälised võlasuhted. Võlaõigus reguleerib võlasuhteid ning jaguneb lepinguõiguseks ja lepinguväliste võlasuhete õiguseks.

Nõuanded võlaõiguses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded võlaõiguses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.