Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Advokaadibüroole LMP väljastati 12.01.2016. a teise advokaadibüroona Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus numbriga 2.

Tegemist on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatava tunnustusega kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete.

Lisainfo Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse kohta asub siin.