Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kvaliteedimärgis

Advokaadibüroo LMP omandas 2017. a esimese Eesti advokaadibüroona jätkusuutliku ettevõtluse indeksis kuldtaseme. 2013., 2014. ja 2015. aastal omandas Advokaadibüroo LMP jätkusuutliku ettevõtluse indeksis pronkstaseme.

Indeksi küsimustikuga hinnatakse ja märgisega tunnustatakse ettevõtete läbimõeldud / strateegilist ja põhitegevusega seotud lähenemist vastutustundlikule äritegevusele ning oma ettevõtte sotsiaalse- ja keskkonnamõju juhtimisele. Indeksi koostamise eesmärk teada saada kui teadlik ja süsteemne on vastutustundlikkuse ning sotsiaalse ja keskkonnaalase jätkusuutlikkuse sidumine strateegia ja põhitegevusega Eesti ettevõtetes.

Indeksi koostamise viib läbi Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum.Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kvaliteedimärgis - advokaadibüroo LMP
Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kuldtase- advokaadibüroo LMP

Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi pronkstase 2013

Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi pronkstase 2014

Jätkusuutliku ettevõtluse indeksi pronkstase 2015