Advokaadibüroo LMP toetas teist aastat järjest TÜ õigusteaduskonna üliõpilaste osalemist harjutuskohtuvõistlusel

Willem C. Vis nimeline kaubandusõiguse harjutuskohtuvõistlus (The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) on üks mainekamaid rahvusvahelisi harjutuskohtuvõistlusi.

Harjutuskohtuvõistluse eesmärgiks on mh edendada üliõpilaste seas rahvusvahelise kaubandusõiguse tundmist ning õppida vaidluste lahendamist vahekohtumenetluses.

Võistlusülesandeks on lahendada rahvusvahelist lepinguõigust puudutav probleem, millele kohaldub enamasti kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute Viini 1980.a. konventsioon ehk nn CISG. Võistlus sisaldab ka vahekohtumenetluse põhimõtete rakendamist.

Võistluse kohtunikeks on rahvusvahelise kaubandusõiguse tunnustatud eksperdid kogu maailmast.

Lisainfot leiab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna kodulehelt ja Willem C. Vis nimelise harjutuskohtuvõistluse kodulehelt.