Advokaat Birje Kalmus andis Postimehele nõu kinnisvara sundvõõrandamise teemadel

Sundmüüki ehk kinnisasjale sissenõude esitamist kohaldatakse eelkõige täitementluse raames. Sundmüük toimub enampakkumise teel ning sissenõudja nõue rahuldatakse vara müügist saadud tulu arvelt. Advokaadibüroo LMP advokaat Birje Kalmuse sõnul ei või arestida rohkem võlgniku vara, kui on vaja sissenõudja nõude rahuldamiseks ja täitekulude katteks. Arestimisele peab seega eelnema vara hindamine. «Praktikas tuleb ette olukordi, kus arestitud on võlgniku kinnisvara, mille väärtus ületab täidetavat nõuet mitmekordselt. Nõudest suuremas ulatuses vara arestimine on lubatud, kui nõude rahuldamine muul viisil ei ole võimalik,» ütles Kalmus.

Enampakkumisel vara müük on majanduslikult kahjulik, kuna seda liiki vara ostjad ei osta neid kinnisvaraobjekte tavahinnaga. Võlgnikud ei pruugi seega vara müügist saada seda hinda, mida tema kinnisvaraobjekt turul tegelikult väärt oleks.

See puudutab teistpidi ka sissenõudjaid  – kõrgema müügihinnaga korral saab ka sissenõudja oma nõuded suuremas ulatuses kätte.

Kes määrab väljakolimise aja?

Kui kinnisasi on sundvõõrandatud, lõppeb eelmisel omanikul õigus valdusele ning ta on kohustatud kinnisasja üle andma ehk välja kolima. Kui vara on enampakkumisel müüdud ja ostja ei saa valdust eelmiselt omanikult kätte, võib ta algatada enampakkumise akti alusel väljatõstmise. Eraldi kohtusse ei pea Velleti sõnul selleks pöörduma.

Kui ostetud eluruumis elab sees mõni üürnik, jääb senine üürileping kehtima ning üürnik võib jätkata eluruumis elamist. Uus omanik võib eluruumi tähtajatu üürilepingu üürnikuga üles öelda vaid juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise, rääkis Kalmus. Üürilepingu ülesütlemisest tuleb üürnikule ette teatada vähemalt kolm kuud. Kui üürilepingu kohta on tehtud aga vastav märge kinnistusraamatusse, ei või ostja üürilepingut üles öelda.

Pikemalt loe Postimehest.

LMP advokaat Birje Kalmus esindab ja nõustab kliente peamistes tsiviilõiguse valdkondades nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.