Koolitus: Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

12. augustil kell 09:30-14:45 toimub koolitus “Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine” Tartus. Õppepäeva viib läbi Advokaadibüroo LMP advokaat Kristina Viznovitš.

Koolituse eesmärk on anda osalejale teadmised, mis on vajalikud asutuse  dokumentatsiooni andmekaitse nõuetega vastavusse viimiseks, tõsta inimeste teadlikkust isikuandmete töötlemisel arvutis ja mobiilseadmetes kaasnevatest riskidest.Koolituse eesmärk on ka  vähendada isikuandmetega seotud rikkumiste (sh andmelekete) riske.

Koolituse sisu:

Ülevaade uuest andmekaitsereformist

 • Mis muutub ja mis jääb samaks?
 • Mis on isikuandmed, sh eriliiki andmed
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted ja õiguslikud alused
 • Vastutava ja volitatud töötleja mõiste ja kohustused
 • Andmesubjekti õigused tema isikuandmete suhtes

Andmekaitsemääruse nõuete täitmine organisatsioonis

 • Andmekaitsealase tegevusplaani koostamine; andmekaitsealane auditeerimine ja dokumenteerimine
 • Kes peavad pidama isikuandmete töötlemise toimingute registrit?
 • Millal peab viima läbi andmekaitsealase mõjuhinnangu?
 • Isikuandmete töötlemisega seotud riskide analüüs
 • Rikkumiste teoreetilisi ja praktilisi näiteid
 • Levinumad tüüpvead, puudused ja ebakõlad
 • Uudiskirjad, personaalsed pakkumised ja kliendibaasid
 • Juhtumite analüüs
 • Kuidas viia oma organisatsioon vastavusse andmekaitse nõuetega?
 • Kes peavad määrama andmekaitsespetsialistid?
 • Andmekaitsespetsialisti kohustused ja kompetentsid
 • Klientide ja töötajate isikuandmete kaitse: vajalikud turvameetmed
 • Kuidas käituda andmetega seotud rikkumise / andmelekke korral?

Rohkem infot koolituse kohta www.reiting.ee

Kristina tugevuseks on sihikindlus. Talle sobivad projektid, mis hõlmavad endas mitmeid valdkondi, andes seeläbi võimaluse proovida uusi ja erinevaid lähenemisi. Kristina annab endast alati maksimumi, et aidata kliendil saavutada soovitud või sellele võimalikult lähedane tulemus. Samas on ta ka aus ja jagab kliendile enda kui kõrvaltvaataja hinnangut.

Kristina teadis juba noorena, et teda ootab ees advokaaditöö. Ta naudib õigusvaldkonna vaheldusrikkust, arenguvõimalusi ja põnevust. Iga päev õpib ta midagi uut! Advokaadina, kes on äärmiselt sihikindel, ambitsioonikas ja avatud suhtumisega, saab ta motivatsiooni sellest, kui suudab klienti aidata ning saavutatakse soovitud tulemus. Väljaspool advokaaditööd armastab Kristina õmmelda.