Rendi- ja üürilepingute ülesütlemine ja muutmine eriolukorras

Märtsis kehtima hakanud eriolukord on tõstatanud mitmeid küsimus ka rendi- ning üürisuhetes. Kas eriolukord on käsitletav vääramatu jõuna rendi- ja üürilepingute jaoks ning mis on selle tagajärg? Kas lepinguid saab eriolukorra valguses üles öelda? Missugused on selle õiguslikud tagajärjed? Missugune on seadusest tulenev õiguskaitse lepingu pooltele?
Reedel, 24. aprillil kell 10.00-11.30 toimub  veebiseminar, kus räägi aktuaalsetest rendi- ja üürisuhetest.

Käsitletavad teemad:

  • eriolukorra kehtestamise mõju üüri- ja rendilepingutele
  • lepingupoolte õigused ja kohustused ja kohustuste rikkumise tagajärjed – sealhulgas, milliseid õiguskaitsevahendeid saavad lepingupooled kasutada
  • eriolukord kui vääramatu jõud – kas eriolukord on käsitletav vääramatu jõuna rendi- ja üürilepingute jaoks ning mis on selle tagajärg. Planeeritavad seadusemuudatused ja mida see endaga kaasa toob
  • tingimused üüri- ja rendilepingute muutmiseks
  • missugused erisätted on kehtestatud võlaõigusseaduses seoses üüri alandamisega?

Koolitajaks on Advokaadibüroo LMP advokaat Kristina Viznovitš.

Rohkem infot koolituse kohta leiad siit

Kristina tugevuseks on sihikindlus. Talle sobivad projektid, mis hõlmavad endas mitmeid valdkondi, andes seeläbi võimaluse proovida uusi ja erinevaid lähenemisi. Kristina annab endast alati maksimumi, et aidata kliendil saavutada soovitud või sellele võimalikult lähedane tulemus. Samas on ta ka aus ja jagab kliendile enda kui kõrvaltvaataja hinnangut.

Kristina teadis juba noorena, et teda ootab ees advokaaditöö. Ta naudib õigusvaldkonna vaheldusrikkust, arenguvõimalusi ja põnevust. Iga päev õpib ta midagi uut! Advokaadina, kes on äärmiselt sihikindel, ambitsioonikas ja avatud suhtumisega, saab ta motivatsiooni sellest, kui suudab klienti aidata ning saavutatakse soovitud tulemus. Väljaspool advokaaditööd armastab Kristina õmmelda.