Veebiseminar: Koroonajuhtum koolis või lasteaias – isikuandmete töötlemine koroonakriisi ajal.

Koroonajuhtum koolis või lasteaias  – see toob kaasa meedia kõrgendatud tähelepanu. Milliseid isiku- ja terviseandmeid võib haridusasutus avaldada, kui on teada, et uudis levib kulutulena üle Eesti. Mida peaksid ja tohivad teada saada klassi- ja koolikaaslased/ rühmakaaslased? Lapsevanemad?

Veebiseminar toimub 30. septembril kell 14.00 .

Veebiseminari eesmärk on anda haridusasutustele ülevaade, kuidas töödelda õpilaste (ja töötajate) terviseandmeid koroonakriisi ajal.

Advokaat Kristina Viznovitš käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

  • mis on isikuandmed ja mis on eriliiki isikuandmed ja mis on isikuandmete töötlemine
  • millised on isikuandmete töötlemise alused ja põhimõtted
  • kas ja kuidas töödelda õpilaste eriliiki isikuandmeid
  • kas ja kuidas töödelda töötajate eriliiki isikuandmeid
  • milliseid tervise- jm isikuandmeid võib jagada kooli- või asutusesiseselt
  • milliseid tervise- jm isikuandmeid võib/ peab jagama klassi (rühma)kaaslastega ja lapsevanematega
  • koroonajuhtum koolis või lasteaias – meedia tähelepanu ning isikuandmete kaitse

Rohkem infot koolituse kohta www.addenda.ee

Robert SprengkJuhtivpartner / Vandeadvokaat

robert.sprengk@lmp.ee

+372 7 300 400

Vaata profiili

Robert Sprengk on enam kui 20 aastat töötanud juristina ning alates 2017. aastast vandeadvokaadina. Pikk töökogemus on andnud talle õiguse valdkonnas mitmekesiseid kogemusi, rohkelt põhjust erinevaid seadusi sügavuti tundma õppida ning võimaluse aidata lugematul hulgal kliente. Advokaaditöös väärtustabki Robert kõige rohkem just teemade ja klientide vaheldusrikkust, paindlikkust ning enda proovilepanekut.

Robertil pole ühte kindlat valdkonda, mida õigusmaastikul eelistab. Kõik meeldib ja kui midagi peakski välja tooma, siis oleks see karistusõigus, millega ta viimased kolm aastat intensiivselt tegelenud on. Oma rahuliku, sihikindla ja eesmärgile pühendunud iseloomuga saavutab ta edu seal, kus paljud teised väsiksid ja lausa alla annaksid. Eriti motiveerib Robertit asja tuuma leidmine, lahenduse peale tulemine.

Väljaspool tööd naudib Robert suviti kala- ja vähipüüki. Ta tegeleb ka heategevusega ning on varasematel ajaperioodidel harrastanud ka erinevaid spordialasid. LMP advokaadibüroos hindab ta meeskonna kvaliteeti, sest koos tegemine tekitab sünergiat juurde.

Birje poole tasub pöörduda eraisikutel ja ettevõtetel, kes vajavad õigusalast abi, olgu selleks tekkinud kohtuväline või kohtuvaidlus, vajadus konsultatsiooni järele, lepingu koostamine või üle vaatamine. Tema tugevuseks on ausus, konkreetsus, sihikindlus ja põhjalikkus, aitamaks kliendil leida parima võimaliku lahenduse.

Abivalmi ja hooliva inimesena paelub teda küsimustele vastuste ning muredele lahenduste leidmine. Advokaadi töö juures naudib ta selle mitmekülgsust – iga juhtum on ainulaadne ja kunagi ei hakka igav. Pidev eneseareng on samuti tagatud! Väljaspool tööd meeldib Birjele reisida ja uusi paiku avastada.

Grete tegutseb tsiviilõiguse valdkonnas ja enim pakuvad talle huvi küsimused, mis puudutavad perekonna-, töö-, pärimis- ja lepinguõigust. Tema tugevuseks on vaidluste lahendamine ja soov süveneda kliendi eesmärkidesse ning probleemi olemusse. Empaatilise inimesena meeldib talle koostöös kliendiga leida parim lahendus.

Teadlik soov saada advokaadiks tekkis Gretel ülikooli õpingute ajal. Kõige rohkem paelub teda advokaaditöö juures võimalus uurida sügavaid ja põletavaid probleeme ning lahendada inimeste endi jaoks lahendamatuna tunduvaid konflikte. Tulemustele orienteeritud inimesena saabki Grete motivatsiooni just oma töö tulemuste nägemisest – sellest, kui keegi saab tagasi oma hingerahu või tunnustatud oma õigused.

Arvo on lahendustele orienteeritud advokaat, nähes võimalusi seal, kus teised näevad takistusi. Tänu oma pikale kogemustepagasile on ta vilunud just lepinguõiguse küsimustes ning saab motivatsiooni ülesande keerukusest. Ta naudib kohtus käimist ja tänu eluaegsele praktiseerimisele tuleb see tal ka hästi välja.

Iseloomult on Arvo pühendunud ja põhjalik. Talle meeldivad väljakutsed ning kui ülesanne tundub võimatu, siis tahab ta tõestada, et nii see pole. Arvo ei jäta asju saatuse hooleks, vaid eelistab hoida kontrolli ja aktiivselt juhtida olukorda vajaliku lahenduse suunas. Väljaspool tööaega naudib ta lumelaua ja mootorrattaga sõitmist ning seljakotireise.

Kui Päivi õigusteadust õppima läks, siis oli ta esiti veendunud, et temast saab kohtunik. Mida enam ta nägi tegelikku elu nii kohtus kui advokaadibüroos, seda kindlamaks sai teadmine – temast saab hoopis advokaat! Päivile meeldivad väljakutsed ja ta naudib oma tööülesannete mitmekesisust ning inimeste probleemide lahendamist.

Lisaks õigusele on Päivi õppinud ka õendust. Tänu samaaegsele töötamisele ja õppimisele ning mitmekülgsele elukogemusele on ta muutunud tugevaks isiksuseks, kes ei karda raskeid olukordi. Ta peab oluliseks keskkonnasäästlikku mõtteviisi ja looduse kaitmist. Vaba aega veedabki Päivi meelsasti matkates ja looduse keskel olles.

Tanel vastutab selle eest, et LMP advokaadibüroo toimiks sujuvalt ja edukalt. Ta naudib suhtlemist ning tuleb hommikul hea tujuga tööle, sest teab, et saab suhelda inimestega ning neid kuulates ammutada erinevaid ideid. Tanelile meeldib jälgida meeskonna toimimist sümbioosina, mil saab kogu tiimi üle uhkust tunda.

Kolme lapse isana on Tanel ka tööl juht, kes näeb ettevõtet pigem ühtse perena. Ta väärtustab toetavat sisekliimat ja teab, et usaldav, toimiv ja arenev meeskond on tugeva ettevõtte alustala. Mõistliku ja vastutuleliku inimesena pöörab ta tähelepanu rõõmu tundmisele ka kõige lihtsamate asjade üle. Väljaspool tööd naudib Tanel adrenaliini, tema hobide hulka kuuluvad lumelaua ja mootorrattaga sõitmised ning võimalusel benji- ja deltaplaani või langevarjuga kaljult alla hüpped.