hero-img

Court proceedings

Minu vastu esitati hagi. Mida pean nüüd tegema?

Kohtumenetluses on kohtule vastamise tähtajad küllaltki lühikesed. Kindlasti ei tohi jätta kohtule vastamata, kuna sellisel juhul mõistetakse Teilt vastaspoole nõutu välja ja Teie õigused jäävad täielikult kaitsmata. Ka olukorras, kus leiate, et Teie vastu nõude esitamine on täiesti alusetu, ei tohi jätta kohtule vastamata. Korrektse dokumentatsiooni vormistamisel ja kohtuga suhtlemisel saab teid aidata juriidiline nõustaja. Professionaaloskab leida õigusaktidest Teie väidete toetuseks õiged sätted. Samuti saate Te koostöös juristiga kujundada kõige efektiivsema strateegia.

Pean pöörduma oma õiguste kaitsmiseks kohtu poole. Kas see on sellega seotud kulusid arvestades üldse mõistlik?

Sellises olukorras tuleb hinnata Teie nõuete (kui soovite kellegi vastu hagi esitada) või Teie vastuväidete (kui Teie vastu on esitatud hagi) põhjendatust. Üldjuhul on alati mõistlik kohtuvaidlust alustada olukorras, kus Teie positsioon on tugev ning on suur tõenäosus, et kohus teeb otsuse Teie kasuks. Sellisel juhul peab üldjuhul ka vastaspool hüvitama Teie kohtukulud (Teie poolt juristile makstud tasu ja eelnevalt tasutud riigilõivu).

Samuti võib kohtumenetlus olla mõistlik juhul, kui Teie positsioon pole esmapilgul väga tugev. Pole välistatud, et õnnestub leida piisavalt põhjendusi ning tõendeid, et kohus teeks otsuse Teie kasuks. Samuti on kohtumenetluse käigus võimalik sõlmida kompromiss (kohus eelistab seda, et pooled saavutavad kompromissi) ning kompromissi korral on lõpplahend üldjuhul alati Teie jaoks kasulikum, kui olete muidu menetluslikult nõrgas positsioonis.

Eestis tehti minu kasuks kohtuotsus, kuid vastaspool elab välismaal. Kuidas ma kohtuotsuse täitmist nõuda saan?

Kohtuotsuse välismaal täitmiseks peab välisriik Eesti kohtuostust tunnustama. Eesti kohtuostuste tunnustamise menetlus erineb eri riikides. Täpsemalt kirjeldab kohtuotsuse tunnustamise protseduuri Teie nõustaja.

Esindame oma kliente kohtumenetlustes

LMP advokaadid ja vandeadvokaadid esindavad kliente ka kohtumenetlustes: