hero-img

Property law

Olen kinnisasja kaasomanik ning mul on tekkinud konflikt teise kaasomanikuga. Mida teha?

Kui kaasomanikud ei suuda ise kaasomandiga seotud küsimustes kokku leppida, saab pöörduda kohtu poole, kes lahendab poolte vaidluse. Sellises olukorras võib kaaluda ka kaasomandi lõpetamise võimalusi – näiteks kogu kinnisasja omandamist või enda osa võõrandamist. Kaasomandiga seotud vaidlused on sageli emotsionaalsed ning sellisel juhul on kasulik kasutada teise kaasomanikuga suhtlemiseks juristi abi, kes suudab tekkinud konflikti objektiivselt hinnata.

Naaber soovib kasutada minu erateed või teha endale tee minu maa peale. Kas tal on selleks õigus?

Poolte kokkuleppel saab seda alati teha. Kui Te ei soovi enda teed/maad naabrile kasutada anda, siis peab naaber esitama Teie vastu hagi ning kohtu kaudu nõudma juurdepääsu oma kinnistule. See, kas kohus sellise hagi rahuldab, sõltub konkreetsetest asjaoludest – muu tee kasutamise võimalusest või muu kinnistu kasutamises võimalusest. Igal konkreetsel juhul hindab kõige adekvaatsemalt jurist Teie võimalusi oma õigusi kaitsta. Kui aga peate lubama oma teed/maad kasutada, peab naaber Teile selle eest tasu maksma.