hero-img

6 nõuannet ettevõtjale: kui töötajad jätkavad töö tegemist töökohal mitte kodukontoris.

Ka eriolukorras on valdkondi, kus töötajad jätkavad oma tööd tavapärastes tingimustes, nt töö ehitusplatsidel, kaubanduses, tootmistsehhides, põllumajanduses jne. Kuidas korraldada tööd neis valdkondades? Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19 viiruse kahtlus või viirus? Kuidas jätkub töösuhe välismaalasest töötajatega? Kuidas korrektselt rakendada rahvasuus tuntud sundpuhkust või korraldada puhkuste katkestamisi? Mida teha, kui ollakse seisus, kus tööleping töövõtjaga tuleb lõpetada.

Veebiseminar toimub 16. aprillil 2020 kell 9.30–11.00.

Advokaat Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

1. Milliseid erisusi tekitab eriolukord töösuhetes? 
1.1. Välismaalasest töötajate õigustest Eestis eriolukorra ajal;
1.2. Tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 leviku tõkestamisel;
1.3. Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19? Teavitamine ja töö ümberkorraldused;

2. Milliseid lepinguid sõlmida nö kriisist tuleneva ajutise tööjõuga?
2.1. Tähtajaline vs tähtajatu tööleping;
2.2. Katseaja kohaldamine;
2.3. Tööleping vs võlaõiguslikud lepingud.

3. Kuidas käituda erinevate töötakistuste olukorras (TLS §-d 35, 36, 37 ja 38), mida need olukorrad tähendavad ning kuidas arvestada töötasu erinevate tasustamissüsteemide korral.
3.1. Summeeritud tööaeg (sh ala- ja ületunnid);
3.2. Tunnitasu;
3.3. Täis tööaeg vs osaline tööaeg;
3.4. Põhipalk + tulemustasu.

4. Millised võimalused on kasutada Töötukassa töötasu hüvitist ettevõtetel, kel töö jätkub?

5. Puhkused, sh nö sundpuhkus ja puhkuse ennetähtaegne lõpetamine (nt kiired muudatused töökorralduses või kui ühel vahetusel tuvastatakse COVID-19).

6. Töölepingute lõpetamise (sh koondamise) põhilised reeglid.

Veebiseminarile saab registreerida siit.