hero-img

Advokaadibüroole LMP väljastati taaskord Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistus

Rõõm on teatada, et Eesti Advokatuur väljastas 05.02.2019 taaskord meile AKT sertifikaadi, mis tõendab, et LMP Advokaadibüroo omab kõrgeid teeninduse standardeid, pooldab korrektset asjaajamist, pakub kvaliteetset teenust ja seda võimaldavat töökeskkonda ning arendab pidevalt teeninduslahendusi.

Tegemist on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatava tunnustusega kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos. AKT sertifikaadi kehtivusajaks on kolm aastat.

Kvaliteedijuhtimise tunnistuse väljaandmise käigus hinnatakse advokaadibüroo teeninduskvaliteedi taset, eeskätt läbi advokatuuriseaduses, kodukorras, eetikakoodeksis ja advokatuuri juhendites–kordades kehtestatud nõuete.

Loe lähemalt Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse kohta.