hero-img

Töötukassa töötasu hüvitamise kriteeriumid ja väljamaksmise taotlemine

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitist saavad taotleda nii era- kui avaliku sektori tööandjad, sõltumata ettevõtte suurusest.

Hüvitist makstakse neile töötajatele, kellele ei ole tööandjal kokkulepitud mahus tööd anda või kelle töötasu on vähendatud.

Veebiseminar toimub 7. aprillil 2020 kell 10.00–11.30.

Käsitletavad teemad:

Rohkem infot veebiseminari kohta leiab www.addenda.ee