hero-img

Law of obligation

Minuga sõlmitud lepingut rikutakse (näiteks on Teile ehitatud maja, millel on puudused või Teile pole toodud tellitud kaupa). Kuidas edasi toimida?

Väga oluline on tähele panna aegumistähtaegu – erinevate nõuete esitamiseks on õigusaktides erinevad tähtajad. Seejärel tuleb hinnata, kas pöörduda kohtu poole või oleks mõistlikum kasutada inkassoteenuseid. Kohtu poole pöördumine on vajalik eelkõige keeruliste vaidluste puhul, kus rikkumine on vaieldav. Kohtusse pöördumisel on oluline korrektne menetlusdokumentide vormistamine. Inkasso aitab paremini olukordades, kus võlgnik tunnistab oma võlga, kuid tal näiteks puudub  raha oma kohustuste täitmiseks. Sellisel juhul aitab inkassomenetleja leida võimalusi nõuetekohaseks täitmiseks.

NB! Sageli piisab ka sellest, kui Teid esindav jurist saadab Teie vastaspoolele põhjendatud nõude. Sellisel juhul hakkavad võlgnikud sageli kaaluma kohtuvaidlusega seotud kulude ning oma kohustuse täitmise kulude suhet ning otsustavad oma kohustused siiski täita. Kui aga vaidluse lahendamine jätkub kohtus, esindab Teid jurist ning soovi korral ei pea Te ise kohtuistungile tulema.

Teenus võlaõiguses

Nõustame kliente lepinguõiguse ja võlaõiguse valdkonnas. Uuri lähemalt meie võlaõiguse teenuse kohta.