hero-img

Ehitusõigus

Nõustame kliente ehitusõigusega seotud küsimustes, sh seoses kinnisvaraarendustega. Anname nõu järgmistes ehitusõigusega seotud küsimustes.

Planeeringute menetlemine või vaidlustamine

Nõustame kliente planeeringute menetlemisel ja vaidlustamisel.

Ehitusloa ja kasutusloa taotlemine

Abistame kliente ehitusloa ja kasutusloa taotlemisel. Ehitusloa puhul on tegemist loaga, mille kohalik omavalitsus annab ehituse alustamiseks kinnisasjade omanikule või isikule, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus. Ehitusluba annab õiguse ehitada ehitist, mis vastab ehitusloa andmise aluseks olevale ehitusprojektile. Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kooskõlastuste saamine

Nõustame kliente riigi- ja kohaliku omavalituse asutuse kooskõlastuse saamisel.

Projekteerimis- ja ehituslepingud

Abistame kliente projekteerimislepingute ja ehituslepingute sõlmimisel. Hilisemate komplikatsioonide ja probleemide vältimiseks on oluline, et ehituslepingu/projekteerimislepingu koostaja omab pikaajalist vastavat kogemust

Ehitustööde riigihanked

Nõustame kliente riigihangete korraldamisel ja riigihangetel osalemisel.

Planeeringutega seotud kohtuvaidlused

Esindame kliente ehitusplaneeringutega seotud kohtuvaidlustes.