Ehitusõigus

Nõustame kliente ehitusõigusega seotud küsimustes, sh seoses kinnisvaraarendustega. Anname nõu järgmistes ehitusõigusega seotud küsimustes.

Planeeringute menetlemine või vaidlustamine

Nõustame kliente planeeringute menetlemisel ja vaidlustamisel.

Ehitusloa ja kasutuslubade taotlemine

Abistame kliente ehitusloa ja kasutuslubade taotlemisel.

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kooskõlastuste saamine

Nõustame kliente riigi- ja kohaliku omavalituse asutuse kooskõlastuse saamisel.

Projekteerimis- ja ehituslepingud

Abistame kliente projekteerimis- ja ehituslepingute sõlmimisel.

Ehitustööde riigihanked

Nõustame kliente riigihangete korraldamisel ja riigihangetel osalemisel.

Planeeringutega seotud kohtuvaidlused

Esindame kliente ehitusplaneeringutega seotud kohtuvaidlustes.