Meditsiiniõigus ja ravimid

Abistame kliente kõigis meditsiiniõiguse ja ravimitega seotud küsimustes.

Ravivead

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt ebakvaliteetse tervishoiuteenuse osutamisega seotud kahjunõuete esitamisel ning lahendamisel.

Esteetilis-plastilise kirurgiaga seotud vaidlused

Esindame patsiente ja raviteenuse osutajaid nii kohtus kui ka kohtuväliselt vaidlustes, kus patsient pole rahul esteetilis-plastilise kirurgia operatsiooniga saavutatud esteetiline tulemusega.

Ravi rahastamise lepingud

Esindame raviteenuse osutajaid ravi rahastamise lepingute sõlmimisel ja täitmisel Haigekassaga tekkinud vaidlustes.

Ravimiõigus

Nõustame kliente müügilubade, ravimiuuringute, intellektuaalse omandi ja ravimite ostmisega seotud küsimustes.

Meditsiiniõigus ja arstiteaduse üliõpilased

Koostöös Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga  korraldab Advokaadibüroo LMP alates 2014. a Tartu Ülikooli arstiteaduskonna üliõpilastele tasuta loenguid ja aruteluõhtuid meditsiiniõiguse teemal.
Loe lähemalt loengute ja aruteluõhtute kohta

Meie meditsiiniõiguse eksperdid

Advokaat Gerda-Johanna Pello huvitub eelkõige meditsiiniõigusest ja karistusõigusest ning loeb nende kohta ka vabal ajal.

Gerda-Johanna on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

grete.kirsimaa@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Advokaat Grete Kirsimaa on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Juba peale esimese kursuse lõpetamist alustas ta tööd juristi assistendina õigusbüroos.

Ta on spetsialiseerunud perekonnaõiguslike ning tööõiguslike vaidluste lahendamisele nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Samuti omab ta pikaajalisi kogemusi lepinguõiguse valdkonnas, sh lepingute koostamisel, sõlmimisel ning vaidluste lahendamisel.