hero-img-1920x400-c-min

Kindlustusõigus

Esindame eelkõige kindlustusega seotud vaidluste lahendamisel, sh kahjuhüvituse suuruse, kannatanu vastutuse ning kahju tekitajaga seotud küsimustes.

Ühtlasi anname nõu kindlustuslepingute sõlmimisel.