Osaluse hoidmine

Advokaadibüroo LMP pakub enda klientidele äriühingu osaluse hoidmise teenust.

Äriühingu osaluse hoidmise ehk kliendi huvides osaühingu osade ja aktsiaseltsi aktsiate hoidmise teenus tähendab seda, et äriühingu omanik on ametlikult (äriregistrist nähtuvalt) Advokaadibüroo LMP või Advokaadibüroo LMP advokaat, kuid pärast kliendilt vastava korralduse saamist antakse osalus tagasi kliendile või kliendi poolt määratud kolmandale isikule.

Osaluse hoidmise teenuse pakkumisel lähtub Advokaadibüroo LMP Eesti Advokatuuri juhendist “Õigusteenuse osutamise kord seoses kliendi huvides juriidilise isiku juhtorganisse kuulumise ja osaluse omamisega”.

Osaluse hoidmise teenuse kasutamiseks on praktikas erinevad põhjused.

Advokaadibürood LMP eelistatakse teenuse kasutamisel eelkõige seetõttu, et:

  • Advokatuuriseadusest tulenevalt on advokaat kohustatud hoidma saladuses talle õigusteenust osutades teatavaks saanud andmeid, sh tema poole õigusteenuse saamiseks pöördumist.
  • Advokaadibüroolt teenust tellides võib klient olla kindel, et klient saab soovi korral äriühingu osaluse tagasi.
  • Advokaadibüroo LMP pakub kliendile lisaks osaluse hoidmisele ka sellega seonduvaid õigusteenuseid: vajalike lepingute koostamine, äriühingute struktuuri loomine, maksuõiguslik nõustamine ja kohtus esindamine, klientide nõustamine ja kaitsmine kriminaalasjades, klientide nõustamine ja esindamine ühisvara jagamise asjades jm.