hero-img

Väärtustame professionaalsust ja sinu meeldivat ning turvalist kliendikogemust

Robert Sprengk

Juhtivpartner / Vandeadvokaat / Vandeadvokaat

Väärteod ja karistusõigus, Kohtuvaidlused, Võlaõigus, Lepinguõigus, Maksejõuetusõigus ja pankrot, Äriõigus, Haldusõigus

Birje Kalmus

Vandeadvokaat

Äriõigus, Intellektuaalne omand, riigihanked, maksuõigus, lepinguõigus, kindlustusõigus, tööõigus, andmekaitse, kohtuvaidlused, perekonnaõigus, pärimisõigus

Arvo Kivar

Ehitusõigus, detailplaneeringud, riigihanked, lepinguõigus, IT õigus ja start up-id, kohtumenetlus, lepinguväline kahju

Päivi Margna

Lepingu- ja võlaõigus, haldusõigus, ehitusõigus, andmekaitse, pärimisõigus, perekonnaõigus

Kristjan Lee

Advokaat

Karistusõigus ja väärteomenetlus, lepinguõigus, võlaõigus, tööõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, Kkohtuvaidlused

Grete Kirsimaa

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, lepingu- ja võlaõigus, kohtuvaidlused

Tenno Parmas

Advokaat / Advokaat / Advokaat

Äriühinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, pankrotiõigus

LMP ADVOKAADID JA VANDEADVOKAADID

Kompetentsuse tagamiseks osalevad meie advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid regulaarselt koolitustel ja seminaridel. Lisaks jälgime, et meie meeskonna töökoormus oleks mõistlik. Puhanud, motiveeritud ja kompetentsed advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid on meie õigusabi kvaliteedi aluseks. Väärtustame oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades.