hero-img

Väärtustame professionaalsust ja sinu meeldivat ning turvalist kliendikogemust

Robert Sprengk

Juhtivpartner / Vandeadvokaat

Väärteod ja karistusõigus, kohtuvaidlused, võlaõigus, lepinguõigus, maksejõuetusõigus ja pankrot, äriõigus, haldusõigus

Arvo Kivar

Partner / Vandeadvokaat

Ehitusõigus, detailplaneeringud, riigihanked, lepinguõigus, IT õigus ja start up-id, kohtumenetlus, lepinguväline kahju

Birje Kalmus

Vandeadvokaat

Äriõigus, Intellektuaalne omand, riigihanked, maksuõigus, lepinguõigus, kindlustusõigus, tööõigus, andmekaitse, kohtuvaidlused, perekonnaõigus, pärimisõigus

Päivi Margna

Advokaat

Lepingu- ja võlaõigus, haldusõigus, ehitusõigus, andmekaitse, pärimisõigus, perekonnaõigus

Kristjan Lee

Kristjan Lee

Advokaat

Karistusõigus ja väärteomenetlus, lepinguõigus, võlaõigus, tööõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, kohtuvaidlused

Advokaadibüroo LMP advokaat Grete Kirsimaa

Grete Kirsimaa

Advokaat

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, lepingu- ja võlaõigus, kohtuvaidlused

Advokaat Andrei Antosijev

Andrei Antosijev

Advokaat

Lepingu- ja võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus

Tenno Parmas

Advokaat

Äriühinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, pankrotiõigus

Margreth Adamson

Jurist

Tsiviilõigus, haldusõigus, võla- ja lepinguõigus, perekonnaõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, pärimisõigus, tööõigus.

Heli Melk

Assistent

LMP ADVOKAADID JA VANDEADVOKAADID

Kompetentsuse tagamiseks osalevad meie advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid regulaarselt koolitustel ja seminaridel. Lisaks jälgime, et meie meeskonna töökoormus oleks mõistlik. Puhanud, motiveeritud ja kompetentsed advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid on meie õigusabi kvaliteedi aluseks. Väärtustame oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades.