hero-img

Väärtustame professionaalsust ja sinu meeldivat ning turvalist kliendikogemust

Robert Sprengk

Juhtivpartner / Vandeadvokaat

Väärteod ja karistusõigus, Kohtuvaidlused, Võlaõigus, Lepinguõigus, Maksejõuetusõigus ja pankrot, Äriõigus, Haldusõigus

Birje Kalmus

Vandeadvokaat

Äriõigus, Intellektuaalne omand, riigihanked, maksuõigus, lepinguõigus, kindlustusõigus, tööõigus, andmekaitse, kohtuvaidlused, perekonnaõigus, pärimisõigus

Grete Kirsimaa

Advokaat

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, lepingu- ja võlaõigus, kohtuvaidlused

Arvo Kivar

Advokaat

Ehitusõigus, detailplaneeringud, riigihanked, lepinguõigus, IT õigus ja start up-id, kohtumenetlus, lepinguväline kahju

Päivi Margna

Jurist

Lepingu- ja võlaõigus, Haldusõigus, Ehitusõigus, Andmekaitse, Pärimisõigus, Perekonnaõigus

LMP ADVOKAADID JA VANDEADVOKAADID

Kompetentsuse tagamiseks osalevad meie advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid regulaarselt koolitustel ja seminaridel. Lisaks jälgime, et meie meeskonna töökoormus oleks mõistlik. Puhanud, motiveeritud ja kompetentsed advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid on meie õigusabi kvaliteedi aluseks. Väärtustame oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades.