hero-img-1920x400-c-min

Väärtustame professionaalsust ja sinu meeldivat ning turvalist kliendikogemust

LMP Robert Sprengk

Robert Sprengk

Juhtivpartner / Vandeadvokaat

Väärteod ja karistusõigus, kohtuvaidlused, võlaõigus, lepinguõigus, maksejõuetusõigus ja pankrot, äriõigus, haldusõigus

LMP Arvo Kivar

Arvo Kivar

Partner / Vandeadvokaat

Ehitusõigus, detailplaneeringud, riigihanked, lepinguõigus, IT õigus ja start up-id, kohtumenetlus, lepinguväline kahju

LMP Grete Kirsimaa

Grete Kirsimaa

Vandeadvokaat

Perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, lepingu- ja võlaõigus, kohtuvaidlused

LMP Birje Kalmus

Birje Kalmus

Vandeadvokaat

Äriõigus, Intellektuaalne omand, riigihanked, maksuõigus, lepinguõigus, kindlustusõigus, tööõigus, andmekaitse, kohtuvaidlused, perekonnaõigus, pärimisõigus

LMP Päivi Margna

Päivi Margna

Advokaat

Lepingu- ja võlaõigus, haldusõigus, ehitusõigus, andmekaitse, pärimisõigus, perekonnaõigus

LMP Kristjan Lee

Kristjan Lee

Advokaat

Karistusõigus ja väärteomenetlus, lepinguõigus, võlaõigus, tööõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus, kohtuvaidlused

LMP Andrei Antosijev

Andrei Antosijev

Advokaat

Lepingu- ja võlaõigus, pärimisõigus, perekonnaõigus

Tenno Parmas

Advokaat

Äriühinguõigus, pangandus- ja finantsõigus, pankrotiõigus

LMP Margreth Adamson

Margreth Adamson

Jurist

Tsiviilõigus, haldusõigus, võla- ja lepinguõigus, perekonnaõigus, ehitus- ja planeerimisõigus, pärimisõigus, tööõigus.

Ave-Pirjo Paluvere

Jurist

Lepingu- ja võlaõigus, pärimisõigus, maksejõuetus

Priit Kirotar

Jurist

Lepingu- ja võlaõigus, pärimisõigus, maksejõuetus

LMP Heli Melk

Heli Melk

Büroojuht

LMP ADVOKAADID JA VANDEADVOKAADID

Kompetentsuse tagamiseks osalevad meie advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid regulaarselt koolitustel ja seminaridel. Lisaks jälgime, et meie meeskonna töökoormus oleks mõistlik. Puhanud, motiveeritud ja kompetentsed advokaadid, vandeadvokaadid ning juristid on meie õigusabi kvaliteedi aluseks. Väärtustame oma töötajaid, kes panustavad vabatahtliku ning sotsiaalse tegevusega ühiskonda oma professionaalseid teadmisi kasutades.