Asjaõigus

Pakume õigusabi kõigis asjaõigustega seotud valdkondades. Anname nõu järgmistes ajaõigusega seotud küsimustes.

Kinnisasjade omandamine ja võõrandamine

Nõustame kliente kinnisasjade omandamise ja võõrandamisega seotud küsimustes.

Kaasomandi lõpetamine

Nõustame kliente kaasomandi lõpetamisega seotud küsimustes.

Kaasomanike vahelised kokkulepped

Nõustame kliente kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimisel.

Korteriomanike vahelised küsimused

Nõustame korteriomanikevahelistes küsimustes.

Hüpoteegid ja pandid

Nõustame kliente hüpoteekide ja pantidega seotud küsimustes.

Servituudid ja reaalkoormatised

Nõustame kliente servituutide ja reaalkoormatisega seotud küsimustes.

Hoonestusõigus

Nõustame kliente hoonestusõiguse seadmisel.

Ostueesõigus

Nõustame kliente ostueesõigusega seotud küsimustes.

Asjaõiguslikud vaidlused

Nõustame kliente asjaõiguslike vaidluste lahendamisel.

Pakume oma klientidele asjaõiguse täisteenust ehk abistame kõikides tehingu etappides – analüüsime ostetavat kinnisvara ja sellega kaasneda võivaid probleeme (juriidiline audit), peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms.