Asjaõigus

Pakume õigusabi kõigis asjaõigustega seotud valdkondades. Näiteks:

  • kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
  • kaasomandi lõpetamine;
  • kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmine;
  • korteriomanike vahelised küsimused;
  • hüpoteekide ja pantidega seotud küsimused
  • servituutide ja reaalkoormatistega seotud küsimused;
  • hoonestusõiguse seadmine;
  • ostueesõigus;
  • asjaõiguslike vaidluste lahendamine.

Pakume oma klientidele täisteenust ehk abistame kõikides tehingu etappides – analüüsime ostetavat kinnisvara ja sellega kaasneda võivaid probleeme (juriidiline audit), peame kliendi nimel läbirääkimisi, koostame tehingu dokumentatsiooni jms.