Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Meie advokaadid kaitsevad kliente kõikides kriminaalasjades:

  1. ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
  2. majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
  3. varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
  4. isikuvastased kuriteod;
  5. narkokuriteod;
  6. meditsiiniteenustega seotud kuriteod.

Samuti esindame kriminaalmenetlustes kannatanuid ja tsiviilhagejaid.

LMP advokaadid kriminaalõiguses

Meie vandeadvokaat Anu Vilt ja advokaat Gerda-Johanna Pello pakuvad parimat abi kriminaalõiguses. Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Tema tööd vandeadvokaadina lihtsustavad kogemused ja teadmised kriminaalasjade kohtueelsest menetlemisest politseis ja prokuratuuris.

Anu on nii prokurörina kui ka vandeadvokaadina osalenud edukalt nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus toimuvates menetlustes.

Advokaat Gerda-Johanna Pello huvitub eelkõige meditsiiniõigusest ja karistusõigusest ning loeb nende kohta ka vabal ajal.

Gerda-Johanna on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis