hero-img-1920x400-c-min

Riigihanked

Riigihanked on protsessid, mille kaudu riigiasutused ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud tellivad kaupu, teenuseid ja töid eraettevõtetelt. Nende eesmärk on tagada riigi raha kasutamine tõhusalt ja vastutustundlikult, pakkudes samal ajal ettevõtjatele võimalusi riigile teenuste ja toodete pakkumiseks ning seeläbi majanduse edendamiseks. Riigihanked on reguleeritud riigi poolt kehtestatud reeglitega ning hanked peavad vastama teatud kvaliteedi-, hinna- ja muudele kriteeriumidele. Õige hankeprotsessi läbiviimine on oluline, et vältida korruptsiooni ja kindlustada, et raha kasutatakse otstarbekalt. Seetõttu on ettevõtjatel oluline olla kursis riigihangete reeglitega ja vajadusel otsida õigusabi.

Hankedokumendid

Nõustame ja aitame kliente hankedokumentide koostamisel. Anname nõu, kuidas ette valmistada hankeprotsessi dokumentatsiooni ja kuidas esitada edukaid pakkumusi, et tagada võimalus võita hankeprotsess ja samal ajal vältida protsessi käigus tehtavaid vigu, mis võivad pakkumise diskvalifitseerida.

Hankemenetlus

Aitame klienti hankemenetluse läbiviimisel.

Nõutekohase pakkumuse koostamine

Nõustame klienti nõuetekohase pakkumuse koostamisel.

Hangetega seotud vaidlused

Meie advokaadid esindavad oma kliente ka riigihangete vaidlustes, sealhulgas hankemenetlustes, hankelepingute sõlmimisel ja täitmisel tekkinud vaidlustes ning riigihankelepingute lõpetamise ja muutmise küsimustes. Meie advokaadid suudavad oma kliente edukalt esindada nii vaidluste lahendamisel kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.