Haldusõigus ja haldusmenetlus

Nõustame oma kliente haldusmenetluses ja haldusõigusega seotud küsimustes. Anname nõu järgmistes haldusmenetluse ja haldusõigusega seotud küsimustes.

Haldusaktide vaidlustamine haldusmenetluses

Aitame klientidel haldusmenetluses haldusakte vaidlustada

Esindamine halduskohtus

Esindame kliente halduskohtus.

Halduslepingute sõlmimine, täitmine ja lõpetamine

Nõustame kliente halduslepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamisega seotud küsimustes.