hero-img-1920x400-c-min

E-kaubandus

Advokaadibüroo LMP pakub mitmeid teenuseid e-kaubanduse valdkonnas, et aidata ettevõtetel seadustele ja nõuetele vastavalt tegutseda. E-kaubandus on Euroopa Liidus ulatuslikult reguleeritud ning tarbijatel on palju õigusi, millega e-poed peavad oma tegevuses arvestama. Adokaadibüroo LMP aitab ja nõustab kliente mitmete e-kaubandusega seotud teemadega.

Load ja litsentsid

E-kaubandusega tegelemine võib nõuda erinevaid lubasid ja litsentse vastavalt riigiti kehtivatele seadustele. Meie advokaadibüroo aitab klientidel mõista, millised load ja litsentsid on nende e-kaubanduse tegevuseks vajalikud ning aitab neil vastavad taotlused esitada. Lisaks aitame klientidel mõista, millised õigused ja kohustused erinevatest seadustest ja regulatsioonidest seoses e-kaubandusega tulenevad.

E-poe kasutus- ja müügitingimused

E-poe kasutus- ja müügitingimused on oluline juriidiline dokument, mis sätestab e-poe omaniku ja klientide õigused ja kohustused. Aitame klientidel koostada selge ja arusaadava kasutus- ja müügitingimuste dokumendi vastavalt e-poe vajadustele. See hõlmab kõiki olulisi ja juriidiliselt kohustuslikke punkte, nt tagastusõigused, garantiid, makseviisid, kauba kohaletoimetamine ja muud olulised teemad.

Ostu-müügilepingud ja tarnelepingud

Kaupade ostu-müügilepingud ja tarnelepingud on olulised dokumendid, mis määratlevad kaupade ostmise ja müümise ning sealhulgas ka kauba kohaletoimetamise ja makseviisidega seotud tingimused. Aitame klientidel koostada selge ja arusaadava ostu-müügilepingu ning tarnelepingu, et tagada õiguslik kaitse nii kliendile kui ka e-poe omanikule.

Tarbijakaitse

Tarbijakaitsega seotud vaidlused võivad olla keerulised ja aeganõudvad ning seetõttu on oluline, et ettevõtted oleksid nendeks olukordadeks valmis. Saame aidata klientidel vältida vaidlusi, andes nõu tarbijakaitse alaste seaduste ja regulatsioonide järgimise kohta. Samuti aitame lahendada vaidlusi tarbijatega, sh pakume tuge nõuete esitamisel vaidluste lahendamel ja kohtumenetluses. Meie eesmärk on tagada, et klientide õigused ja huvid oleksid kaitstud ning et nende maine ei kannataks.

Andmekaitse

Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine peab toimuma turvaliselt ning vastavalt GDPR-i nõuetele. Selleks tuleb e-poele lisada privaatsuspoliitika, mis annab ülevaate isikuandmete töötlemisest ning kasutamisest. Aitame luua ja rakendada privaatsuspoliitika ning tagada e-poe vastavuse andmekaitseseadusele.

Lisaks eelpool nimetatule abistame vaidluste lahendamisel nii kohtuväliselt ja kui ka kohtus. Loomulikult anname nõu ka kõigis teistes küsimustes, mis e-kaubandusega seoses tekivad.