Juhtorgani liikmete vastutus

Nõustame äriühingute, mittetulundusühingute ning sihtasutuste juhatuse ja nõukogu liikmete vastutusega seotud küsimustes. Näiteks:

  • koostame juhatuse ning nõukogu liikme lepingud;
  • juhendame juhtorgani liikmeid äriühingu igapäevaste tehingute ja ka igapäevasest majandustegevusest väljuvate tehingute tegemisel;
  • nõustame juhtorgani liikmetega seotud vaidluste lahendamisel;
  • esindame juhtorgani liikme tsiviilõigusliku vastutusega seotud tsiviilasjades (juhtorgani liikmete vastu nõuete esitamine);
  • kaitseme juhtorgani liikme karistusõigusliku vastutusega seotud kriminaalasjades.