Perekonnaõigus

Nõustame kliente perekonnaõiguslikes küsimustes nii kohtuväliselt kui kohtus. Tegeleme järgmiste perekonnaõigusega seotud teemadega.

  • abieluvaralepingute sõlmimisel;
  • abielu ja kooselu lõpetamisel ning ühisvara jagamisel (sh piiriülestes abielulahutuse ja ühisvara jagamise asjades);
  • laste hooldusõiguse ja suhtluskorraga seotud küsimustes;
  • elatise nõuete esitamisel (sh elatise suurenamise, vähendamise ja elatise muutmise (lapse elukoha muutumisel) asjades);
  • elatisega seotud kohtuväliste kokkulepete koostamisel.

Rahvusvahelised lahutused

Advokaadibüroo LMP advokaadid omavad suurt kogemist klientide esindamisel piiriülestes lahutustes, kus üks abikaasadest on Eesti kodanik ja teine abikaasa on välisriigi (näiteks Iirimaa) resident.

Rahvusvaheline lapserööv

Omame rohkelt kogemusi olukordades, kus lapsed on vanema nõusolekuta viidud välisriiki (rahvusvaheline lapserööv).

Elatise nõue pärast lapse elukoha muutumist

Aitame esitada kohtusse hagi, millega taotletakse varem väljamõistetud elatise vähendamist 0-ni ja nõutakse elatise väljamõistmist vanemalt, kelle juures laps enam ei ela.

Meie perekonnaõiguse advokaadid

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

Advokaat Grete Kirsimaa (Lüüs)

grete.kirsimaa@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Advokaat Grete Kirsimaa on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Juba peale esimese kursuse lõpetamist alustas ta tööd juristi assistendina õigusbüroos.

Ta on spetsialiseerunud perekonnaõiguslike ning tööõiguslike vaidluste lahendamisele nii kohtuväliselt kui ka kohtumenetluses.

Samuti omab ta pikaajalisi kogemusi lepinguõiguse valdkonnas, sh lepingute koostamisel, sõlmimisel ning vaidluste lahendamisel.

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret PalloJuhtivpartner
Vandeadvokaat
Pankrotihaldur

piret.pallo@lmp.ee

7 300 400

Vaata profiili

Vandeadvokaat ja pankrotihaldur Piret Pallo on spetsialiseerunud peamiselt kohtu- ja kohtuväliste vaidluste lahendamisele eelkõige tsiviilkohtumenetluses.

Üheks tema lemmik valdkonnaks on m.h. perekonnaõigus.

Piret on esindanud kliente mitmetes mahukates kohtuasjades, mh ka meediavaidlustes.

Anu on rohkete kogemustega vandeadvokaat, kes on spetsialiseerunud klientide kaitsmisele nii kriminaalasjades kui ka väärteoasjades.

Tema tööd vandeadvokaadina lihtsustavad kogemused ja teadmised kriminaalasjade kohtueelsest menetlemisest politseis ja prokuratuuris.

Anu on nii prokurörina kui ka vandeadvokaadina osalenud edukalt nii maakohtus, ringkonnakohtus kui ka Riigikohtus toimuvates menetlustes.