Äriõigus

Esindame ja nõustame kliente äriõigusega seotud küsimustes. Anname nõu järgmistes äriõigusega seotud küsimustes.

Ettevõtte asutamine, ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja likvideerimine

Aitame kliente ettevõtte asutamisel, ühinemisel, jagunemisel, ümberkujundamisel ja likvideerimisel.

Äriühingu võõrandamine ja omandamine (sh due diligence)

Nõustame kliente äriühingute võõrandamise ja omandamisega seotud küsimustes.

Juhatuse ja nõukogu liikmete vastutus

Nõustame kliente juhatuse ja nõukogu liikmete vastutuse küsimustes.

Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine

Aitame klientidel ette valmistada ja läbi viia üldkoosolekut.

Aktsionäride ja osanike vahelised vaidlused

Nõustame kliente aktsionäride ja osanike vahelistes vaidlustes.

Juhtkonnaga lepingute sõlmimine

Nõustame kliente juhtkonnaga lepingute sõlmimisel.

Juhtimis- ja järelevalvestruktuuride väljatöötamine

Aitame klientidel välja töötada juhtimis- ja järelvalvestruktuure.

Aktsia- ja osakapitali suurendamine ja vähendamine

Nõustame kliente aktsia-ja osakapitali suurendamise ja vähendamise küsimustes.

Vaata lähemalt äriõigusega seotud teenuse kohta:

Äriõigus

Äriõigus reguleerib äriühingutega seonduvat, sealhulgas äriühingu asutamist, likvideerimist, võõrandamist, omandamist, aktsia- ja osakapitali suurendamist, vähendamist jpm.

Nõuanded äriõiguses

Advokaadibüroo LMP advokaatide ja juristide poolt koostatud praktilised nõuanded äriõiguses. Tegemist on üldiste tegevusjuhistega ning need ei ole käsitletavad õigusabina.