Vajadustest lähtuv

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Kaitseme kliente kõikides kriminaalasjades:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod. 

Samuti esindame kriminaalmenetlustes kannatanuid ja tsiviilhagejaid.
 

 

Meie eksperdid

 Anu Vilt

vandeadvokaat
anu.vilt@lmp.ee

 

Anu alustas karjääri prokurörina ning on seejärel töötanud aastaid kriminaalmenetlusele spetsialiseerunud advokaadina. Anu kaitseb kliente kõikides kriminaalasjades:
1) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
2) isikuvastased kuriteod;
3) narkokuriteod;
4) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
5) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms).

Samuti esindab Anu kriminaalasjades kannatanuid.

 Gerda-Johanna Pello

advokaat
gerda-johanna.pello@lmp.ee

 

Meditsiiniõiguse eksperdina kaitseb ja esindab Gerda-Johanna kliente mh meditsiini valdkonnaga seotud kriminaalasjades.

Samuti kaitseb Gerda-Johanna kliente ka kõigis muudes kriminaalasjades:
1) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
2) isikuvastased kuriteod;
3) narkokuriteod;
4) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
5) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms).

 

 

   
 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+