Vajadustest lähtuv

Karistusõigus ja kriminaalmenetlus

Kaitseme kliente kõikides kriminaalasjades:
1) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
2) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms);
3) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
4) isikuvastased kuriteod;
5) narkokuriteod;
6) meditsiiniteenustega seotud kuriteod. 

Samuti esindame kriminaalmenetlustes kannatanuid ja tsiviilhagejaid.
 

 

Meie eksperdid

 Anu Vilt

vandeadvokaat
anu.vilt@lmp.ee

 

Anu alustas karjääri prokurörina ning on seejärel töötanud aastaid kriminaalmenetlusele spetsialiseerunud advokaadina. Anu kaitseb kliente kõikides kriminaalasjades:
1) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
2) isikuvastased kuriteod;
3) narkokuriteod;
4) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
5) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms).

Samuti esindab Anu kriminaalasjades kannatanuid.

 Gerda-Johanna Pello

advokaat
gerda-johanna.pello@lmp.ee

 

Meditsiiniõiguse eksperdina kaitseb ja esindab Gerda-Johanna kliente mh meditsiini valdkonnaga seotud kriminaalasjades.

Samuti kaitseb Gerda-Johanna kliente ka kõigis muudes kriminaalasjades:
1) varavastased kuritod (omastamine, kelmus, usalduse kuritarvitamine, vargused);
2) isikuvastased kuriteod;
3) narkokuriteod;
4) ametialased kuriteod (altkäemaks jms);
5) majandusalased kuriteod (raamatupidamisega seotud kohustuse rikkumine, rahapesu, maksude ja konkurentsiga seonduv jms).

 Ahti Olesk

nõunik
ahti.olesk@lmp.ee

 

Enne Advokaadibürooga LMP liitumist töötas Ahti üle kahekümne aasta erinevatel ametikohtadel politsei struktuuriüksustes. Ahti osaleb klientide nõustamisel kõikides kriminaalasjades, kuid varasemast töökogemusest tingituna on tal enim kokkupuuteid jälitustegevusega seotud probleemidega.

 Keijo Lindeberg

juhtivpartner/vandeadvokaat
keijo.lindeberg@lmp.ee

 

Kriminaalasjades tegeleb Keijo eelkõige kannatanute (tsiviilhagejate) esindamisega. 

 


 

 LinkedIn   Twitter   Facebook  Youtube  Google+