hero-img

Advokaadibüroo LMP

Intellektuaalne omand ja IT-õigus

Nõustame kliente kõigis intellektuaalse omandiga seotud küsimustes. Tänapäeval on oluline reguleerida intellektuaalomandiga seotud õigusi ja kohustusi enamikes lepingutes, näiteks töölepingutes ja  käsunduslepingutes, ettevõtete vahelistes koostöölepingutes, mis on seotud kaubamärkide kasutamisega jms.

Pakume õigusabi mitmes intellektuaalomandit puudutavas valdkonnas. Anname nõu järgmistes intellektuaalomandi ja IT-õigusega seotud küsimustes.

Lepingute analüüs

Analüüsime ettevõtte olemasolevaid lepinguid eesmärgiga leida üles puudused intellektuaalse omandiga seotud küsimustes.

Intellektuaalse omandi registreerimine ja kaitsmine

Aitame klientidel intellektuaalset omandit registreerida ja kaitsta.

Intellektuaalse omandiga seotud lepingud

Koostame lepinguid intellektuaalse omandi loomiseks, omandamiseks, võõrandamiseks ja litsentsimiseks

Intellektuaalomandit käsitlevate sätete koostamine

Koostame intellektuaalomandit käsitlevad sätted töö- ja käsunduslepingutesse.